SPMP Poděbrady

Městská organizace Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením ČR,o.s. v Poděbradech vznikla z iniciativy rodičů dětí a mladých lidí s mentálním postižením. Dnes, po čtrnácti letech činnosti je organizací, která sdružuje 86 lidí, kde vedle osob s handicapem a jejich rodinných příslušníků jsou také sponzoři, příznivci a odborníci. Nutno podotknout, že oproti roku 2009 byla revidována členská základna a tím je dáno i snížení počtu platících členů. Dále je nám ctí spolupracovat s naším kolektivním členem Speciální školou Poděbrady. Zaměření činnosti organizace bylo rozšířeno i pro osoby s tělesným, smyslovým a duševním postižením. Často se jedná o postižení kombinovaná. Naše organizace je velice úzce spjata se zařízením Handicap centrem Srdce,o.p.s.. Poskytuje služby již devátým rokem. Do uceleného komplexu péče o lidi s mentálním postižením patří denní stacionář, týdenní stacionář,  sociálně-terapeutická dílna a podpora samostatného bydlení.

    Základním cílem poděbradské organizace SPMP je úsilí o trvalé zkvalitňování podmínek života lidí s postižením, poskytování pomoci jejich rodinám a úsilí o jejich rovnoprávné postavení ve společnosti. Zastřešující republiková organizace Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR,o.s. má více jak třicetiletou tradici a sdružuje přes 8500 členů.
 

Vyrocni zprava spmp 2012.pdf (2,5 MB)

www.spmpcr.cz

SPMP Poděbrady

Ostende 88/II

Poděbrady 290 01

Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 501490319/0800

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

created by Kemal