Informace k registraci klientů sociálních služeb platné od 12.4. 2021

15.04.2021 11:16

https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108

 

pastedGraphic.png

pastedGraphic_1.png 

 (registrace jsou možné pouze od 12. 4. do 15. 5. 2021)

vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod.

  • psychotické poruchy (F2x – schizofrenie, schizoafektivní porucha, porucha s bludy)
  • jedinci s poruchami vývoje intelektu (mentální retardace) a osoby s poruchami autistického spektra (PAS)
  • pacienti s demencí

 

Komu byly kódy zaslány?

Z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) byl sestaven seznam poskytovatelů poskytujících péči v níže uvedených oborech:

Alergologie a klinická imunologie*

Dětská neurologie

Hematologie a transfuzní lékařství

Neurologie

Angiologie

Dětská onkologie a hematologie

Infekční lékařství*

Onkogynekologie

Dětská a dorostová psychiatrie*

Dětská pneumologie

Intervenční kardiologie

Onkourologie

Dětská endokrinologie a diabetologie

Dětská revmatologie*

Kardiologie

Pneumologie a ftizeologie

Dětská gastroenterologie a hepatologie

Dětská urologie

Klinická onkologie

Psychiatrie*

Dětská kardiologie

Endokrinologie a diabetologie

Klinická psychologie*

Revmatologie*

Dětská klinická psychologie*

Gastroenterologie*

Lékařská genetika

Urologie

Dětská nefrologie

Gerontopsychiatrie*

Nefrologie

Vnitřní lékařství

 

Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

created by Kemal