Naše nestátní nezisková organizace se více jak 20 let "protlouká" a pečuje o lidi s mentálním postižením a to i díky Vám, našim zákazníkům, kteří nás zakoupením a odběrem výrobků vyrobených lidmi se zdravotním postižením podporujete. Jak se říká, "Co tě nezahubí, to tě posílí" jsme bohatší o mnoho zkušeností, oproti státním ústavům, a v zaměstnávání osob jsme leadery na regionální i státní úrovni. O našem postavení svědčí řada ocenění, kterých si velice vážíme. Čerstvě jsme po komplexním auditu držiteli ochranné známky Práce postižených.

 
 
 
 

Náhradní plnění

 
 

Co je náhradní plnění?

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4%.

Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy.

V případě, že organizace nezaměstnává potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizace, která zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením či kombinovat odvod do státního rozpočtu a odebrání výrobků a služeb.

Kolik tedy ušetříme na daních?

Spočítejte si již nyní, kolik byste měli zaměstnávat osob se zdravotním postižením či v jak velkém finančním objemu by měly být zakázky, které by pro vás měly uskutečnit prověření a kvalitní zaměstnavatelé z chráněného trhu.

 

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

created by Kemal