Informace pro rodiče a klienty denního stacionáře pro rok 2013

11.03.2013 10:42

 

 
Vážení rodiče, dovolte mi popřát Vám v novém roce jménem mým a celého kolektivu pevného zdraví. Tímto dopisem Vám zasílám informace o denním stacionáři pro rok 2013. 
Jako tradičně jsme v roce 2012 zvyšovali kvalitu služeb v Poděbradech. Za všechny snad jen :
pro výchovně vzdělávací   a  volnočasové aktivity–  tablety iPad pro využití klientů
lego k využití k volnočasovým aktivitám
nový mikrobus Renault Traffic z daru nadace OKD a Vinci s plným vybavením
nový osobní automobil C1 pro potřeby klientů z DS a chráněného bydlení (nákupy, návštěva lékaře, úřady)
nové vybavení do kuchyně 
nákup šicího stroje  overlok (ergoterapie)
nákup stavu na tkaní koberců (ergoterapie)
internetové připojení pro klienty Wi-fi
vytvoření nových webových stránek a profilu na facebooku , kde máte možnost sledovat naše aktivity (termíny, fotky, videa…)
www.hcsrdce.cz , facebook "Handicap centrum Srdce"
fakultativní akce – tradiční vánoční besídka, prodejní výstavy našich výrobků –Poděbrady a Chotěšice, předávání nového mikrobusu (garden party ), setkání 
- seminář pro rodiče ( iPad) ,Parma rafty
výlet do ČT 
letní rehabilitační pobyt v Chotěšicích
 
Naše organizace je průkopníkem v zaměstnávání lidí se zdravotním a zejména s mentálním postižením a tak k dnešnímu dni na různých pracovištích zaměstnáváme 35 klientů. V uplynulém období jsme zaměstnali 9 klientů z Chotěšic  a v  roce 2013 jsme se opět rozšířili o nové 4  zaměstnance -  klienty z denního stacionáře. I díky naší snaze si sami vydělat a přes stále klesající podporu ze strany státu může letos platba za denní stacionář zůstat stejná, tzn. ve výši 2900,-Kč.
Dalším velkým tématem, kterým se naše organizace zabývá je budoucnost našich klientů. Jako způsob života a budoucnosti našich dětí se nám líbí chráněné bydlení v kombinaci se zaměstnáváním v chráněné dílně, nebo v denním stacionáři. Chtěl bych vám touto cestou nabídnout výše zmíněnou možnost, neboť se podařilo získat v Poděbradech první byt 4+1 s příslibem dalších bytů vhodných právě pro chráněné bydlení.  Naše organizace má více jak 15 let zkušeností právě s poskytováním těchto služeb a právě v této době po dlouhých letech shánění vhodných bytů nabízíme přednostně klientům z Poděbrad tuto službu. Prosím Vás o zvážení naší nabídky. Pokud o toto projevíte zájem, během jara 2013 Vás rád nezávazně uvítám v Poděbradech na kávu a vše Vám podrobně představím. Prosím zájemce o sdělení „mám zájem o více informací o chráněném bydlení a zaměstnání“ prostřednictvím notýsku.  Uvědomuji si, že toto rozhodnutí je pro Vás a Vaši rodinu zásadní, nicméně v průběhu času může nastat doba, kdy se budete muset rozhodnout rychle a rádi bychom Vám ve věci chráněného bydlení poskytli podporu a kvalitní službu. I pokud právě neuvažujete o chráněném bydlení pro své dítě, budu rád, pokud si uděláte ve svém programu chvíli času a spolu se půjdeme podívat do některého z bytů, pro Vaši představu. Zároveň se tak můžete 
 
 
spolupodílet na vybudování služby přesně na míru pro Vaše dítě, protože Vaše podněty a inspirace jsou neocenitelné.
Důležité informace pro rok 2013:
Chceme žít s Vámi ? – prozatím není stanoven termín tohoto koncertu, ale máme přislíbeno pozvání
Boganův pohár 31.5 – 2.6.2013 – sportovně branný víkend v Chotěšicích pro přihlášené
Odchod na letní prázdniny 15.7. 2013( Platba za měsíc červenec bude adekvátně snížena na 1318Kč )
Chorvatsko Hotel Thallasotherapia**** Crikvenica  31.7.-8.8.2013
Zahájení provozu od 19.8. 2013 (platba za měsíc srpen bude adekvátně snížena na 1 318Kč)
 
Důležité informace pro zaměstnance sociálně terapeutické dílny z denního stacionáře:
Pro zaměstnance z denního stacionáře, kteří jsou v pracovním poměru od 1.2. 2013 vzniká nárok na dovolenou 18 dní do konce roku 2013.
Volno budeme primárně čerpat v letních měsících a to od 15.7. 2013 do 16.8. 2013 (25 dní).
Čerpání dovolené od 15.7.  do 7.8. 2013 , tj. 18dní, dále od 8.8. do 16.8.2013, tj. 7dní neplacené volno. 
Zaměstnávání klientů denního stacionáře je pro nás pro příští období také prioritou a chceme ho  rozšířit na více klientů. Prozatím odstraňujeme bariéry u dodavatelů práce, v legislativě a v ekonomii provozu. 
Dovolím si Vám doporučit sledovat naše webové stránky www.hcsrdce.cz , nebo  novinky na našem facebookovém profilu (Handicap centrum Srdce). Mimo aktuálních informací z akcí a běžného života na Ostende zde předkládáme i praktické informace z legislativy. 
V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte telefonicky (728180180), emailem (reditel@hcsrdce.cz), nebo osobně kontaktovat, či kohokoliv z týmu spolupracovníků navštívit. Věřím, že se na některé společné akci uvidíme.
Mgr. Michal Šmíd
ředitel
V Poděbradech 11.3.2013
Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

created by Kemal