Vánoční poděkování společnosti Huawei

16.12.2020 10:34

Vánoní podkování spolenosti Huawei

Handicap centrum Srdce, o.p.s. peuje a podporuje více jak stovku lidí s mentálním postiením. Lidé k u nás nachází práci v chránnch dílnách, zábavu v denním a tdenním stacionái a v neposlední adě i bydlení v chránnch bytech. Díky spolenosti Huawei a dobrm lidem v ním, jsme letoní vánoce mohli prozáit dárky pod stromeek vem naim dtem a dosplm se zdravotním handicapem. Nejvíce Jekovskch pání bylo na stolní deskové hry od dtí z denního a tdenního stacionáe. Dále Jeek nezapomnl ani na knihy a dárky na vlety do pírody. Tyto dárky, jak je naím zvykem budeme mezi vemi slubami sdílet, take poslouí vem naim lidem. I na nás dopadá dlouhá chvíle a tyto dárky jsou tou pravou náplastí na patnou náladu. Jetě jednou jménem naich klientů moc dkujeme a pejeme Vám pevného zdraví, protoe na niem jiném nezáleí.

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

created by Kemal