Veliká lóže České republiky - Lóže č.1 Nár

Veliká lóže České republiky - Lóže č.1 Nár

V závěru roku 2008 jsme obdrželi od přátel z Lože číslo 1 Národ sponzorský dar ve výši 20.000,- Kč. Tento dar bude využitý na rekonstrukci a vybavení relaxační místnosti v našem stacionáři. Během měsíce ledna přineseme na našich stránkách fotografie o využití tohoto sponzorského daru. Tohoto milého večera, který spoluorganizoval i jeden z tatínků našeho klienta (pan Ing. Kabeš) se zúčastnil i houslový virtuos pan Jaroslav Svěcený. Za klienty i kolektiv Speciálního domova mládeže Chotěšice děkuji . Michal Šmíd

Dne 11.12.2007 při vánočním setkání Veliké lóže České republiky - Lóže č.1 Národ v Praze v klubu Violino byl předán finanční dar v hodnotě 25.000,- Kč pro Speciální domov mládeže Chotěšice. Tento dar byl využit pro nákup vybavení k hudebně-dramatickým činnostem a je o to vzácnější, že byl iniciován jedním z rodičů. Jménem všech klientů děkujeme.

 V dubnu jsme mohli už podruhé navštívit klub Carpe Diem v Praze kde díky panu Ing. Kabešovi pouze pro partu Hic z Poděbrad a Chotěšic vystoupila pěkná řádka celebrit ze soutěže Superstar (Michal Hudček, Tomáš Löbl …). Hlavním hřebem večera však byla Dáda Patrasová, která původně neměla v plánu zpívat, ale nakonec to s námi roztočila se svými největšími hitovkami. Děkujeme všem organizátorům.

 


 

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

created by Kemal