Denní stacionář

Denní stacionář  nabízí lidem s mentálním, tělesným a smyslovým postižením pestrý kažodenní program od pondělí do pátku,  od 7,00hod – 15,30hod. Bohatá činnost aktivit spočívá ve výchovně vzdělávacích činnostech(psaní, čtení, počítání)přizpůsobené schopnostem klienta, rehabilitační činnosti, ergoterapii (malování na hedvábí, tkaní koberců, košíkářství, drátování, práce s korálky, práce s přírodninami, práce s keramickou hmotou, práce s textilem, práce s papírem), nácvik dovedností pro domácnost ( práce v kuchyni, úklidové práce, praní, žehlení), poslechové a pohybové aktivity s hudbou, hra na hudební nástroje, zpěv, nácvik kouzel v moderní magii. Náš program je často obohacen poznávacími výlety, náštěvou solno-jodové jeskyně, plaveckého bazénu s výřivkou, sportovními hrami,raftováním, náštěvou divadel, koncertů, exkurzemi (policie  ČR – poříční oddíl Labe, hasičský záchranný sbor Poděbrady, čistička odpadních vod,  pivovar Nymburk) .Ve volnočasových aktivitách se klienti seznamují s prací na PC, hrají  společenské hry, poslouchají  hudbu , seznamují se s literaturou, hrají na playStation. Každoročně je pořádán rehabilitační pobyt v tuzemsku nebo v zahraničí (  Krkonoše, Řecko , Chorvatsko, Maďarsko).
Po celou dobu pobytu klientů v HCS uplatňujeme u každého  individuální přístup a snažíme se vytvářet pozitivní zázemí a pohodlí. Přijďte se na naši partu z denního stacionáře podívat, budeme se těšit.

Výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb:

iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=fd85f7ea6a53303e&SUBSESSION_ID=1320182250743_1

Vedoucí služby

 

Lucie Bartoňová

Ostende 88, Poděbrady 290 01

325 613 362

stacionar@hcsrdce.cz

Komerční banka

č.ú.: 103 060 8855/0100

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

created by Kemal