Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna je ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního, mentálního nebo kombinovaného postižení. Tyto osoby nejsou kvůli svému zdravotnímu postižení zpravidla umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Účelem sociálně terapeutické dílny Handicap centra Srdce, o.p.s. je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Pracovní návyky a dovednosti jsou rozvíjeny zejména formou drobných ručních prací, nácvikem běžného úklidu, dále práce s keramickou hlínou, textilem atd. Ke každému uživatelovi přistupujeme individuálně, ale současně podporujeme týmovou spolupráci.

V sociálně terapeutických dílnách jsou dle zákona o sociálních službách poskytovány následující služby:

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • pomoc při zajištění stravy nebo poskytnutí stravy,
  • nácvik soběstačnosti, nácvik dovedností spojený s péčí o vlastní osobu a činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění,
  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.
 
Cílová skupina:
            Dospělí lidé s kombinovaným postižením od 18 do 64 let.
        

Posláním Sociálně terapeutické dílny je poskytování takových služeb klientům, které povedou ke zkvalitnění života lidí s handicapem a k jejich rovnoprávnému postavení ve společnosti při respektování individuálních potřeb a možností klientů. Dále podpořit uživatele v co nejsamostatnějším životě v běžném sociálním prostředí a poskytnout individualizovanou podporu rozvoje pracovních, sociálních a motorických schopností vedoucích uživatele ke zvýšení šance na nalezení uplatnění na volném trhu práce. 

Cíle služby:

Uživatel služby

  • získá, udržuje a rozvíjí své pracovní návyky a dovednosti.
  • má dostatek příležitostí zapojit se do vhodných a různorodých pracovníchčinností,jako jso např. výroba svíček, koupelové sole, pletení košíků z pedigu, keramika, výroba mýdel, textilní činnost ) šití hřejivých sáčků, nákupních tašek…), výtverné a hudební aktivity…
  • se účastní společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí a aktivit
  • se začleňuje do běžného života vrstevníků a komunity

Okamžitá kapacita je 25 uživatelů.

Provozní doba služby je ve všedních dnech od 7:00 do 15:30 hodin. Služba je poskytována bezplatně, platí se pouze za poskytnutí stravy.

 

 

 

 

 

Výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb:

iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=b6876914a709570f&SUBSESSION_ID=1320182947394_2

Poslání:                

         Poskytování takových služeb klientům, které povedou ke zkvalitnění života lidí s handicapem a k jejich rovnoprávnému postavení ve společnosti při respektování individuálních potřeb a možností klientů.


Více zde:

https://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=b6876914a709570f&SUBSESSION_ID=1417458772300_1

Koordinátor 

Jitka Šindelářová

Ostende 88, Poděbrady 290 01

727 954 051

325 613 362

dilna@hcsrdce.cz

Komerční banka

č.ú.: 103 060 8855/0100

Smlouva Easy read STD.PDF (988,2 kB)

Popis realizace STD.pdf (161148)

veřejný závazek STD .pdf (179661)

Smlouva s STD 2021 PDF.pdf (257,3 kB)

Žádost STD.pdf (116128)

 

 

 

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

created by Kemal