Sociálně terapeutická dílna

Vítejte v okénku Sociálně terapeutické dílny,další z řady sociálních služeb.které naše společnost zajišťuje.Jde o řemeslnou manufakturu,ve které se snažíme zaměstnat lidi se zdravotním postižením , začleňujích se do výrobních programů a koncepcí.Práce je rozfrázována tak,aby se každý rovnoprávně podílel na finálním výrobku,dle svých schopností a dovedností.

Jejím účelem je poskytnout zaměstnanci chráněné zaměstnání a tím mu dát možnost plnohodnotného života v kolektivu.Naší myšlenkou je integrace znevýhodněných spoluobčanů do místního a tím i celkového lidského společenství a o ochranu těchto lidí před sociálním vyloučením.Co můžeme nabídnout:z domovských výrobních programů: ručně vyrobené svíčky a gelová mýdla,na které jsme právě v těchto dnech získaly ochranou známku,,Práce postižených",jenž nám byla propůjčena z Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením-Sdružení pro oceňování kvality",výrobu ručně tkaných koberců,výrobu koupelových solí,/novinkou v naší produkci,/,aj. výrobní aktivity. Každoročními zákazníky v předvánočním čase na naše interní výrobky se stávají regionální automobilové firmy,pro které jsme se staly nedílnou výrobní součástí již po několik let. Tato výrobní činnost zahrnuje mimo jiné: kompletaci,začištění a následnou 100%kontrolu automobilových součástek ,spojenou s expedicí a nakládkou pro automobilové komplexy-TPCA-Kolín a Magna Nymburk,Johnson Controls Mladá Boleslav a Auto Škoda Mladá Boleslav.Koh-i-noor-Městec Králové-pro tento závod zajišťujeme veškerou kompletační činnost produktů .Z referencí a z několika ocenění je patrné,že naše práce, ať již výrobního charakteru,či nevýrobní složky má smyls,plní funkci Sociálně terapeutické dílny-v začlenění občanů do integrace trhu práce .Nesmíme však usnout na vavřínech,jdeme dál ,vstříc novým nápadům a konkurence schopného trhu.Naší velkou odměnou je značná poptávka uchazečů o pracovní zařazení v Sociálně terapeutické dílně,které mnohonásobně převyšuje možnou nabídku.Doufat a věřit v lepší legislativu sociálních služeb

nám už bohužel nestačí,jde o tvrdý ,,boj" přežití.Držte nám všichni naši příznivci palce,ať v tomto ,,boji" přežijeme.Ze Srdíčka díky.....

 

 

 

Výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb:

iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=b6876914a709570f&SUBSESSION_ID=1320182947394_2

Poslání:                

         Poskytování takových služeb klientům, které povedou ke zkvalitnění života lidí s handicapem a k jejich rovnoprávnému postavení ve společnosti při respektování individuálních potřeb a možností klientů.


Více zde:

https://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=b6876914a709570f&SUBSESSION_ID=1417458772300_1

Vedoucí služby

Jitka Šindelářová

Ostende 88, Poděbrady 290 01

727 954 051

325 613 362

dilna@hcsrdce.cz

Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 488510329/0800

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

created by Kemal